[1]
Rikizaputra, R., Firda, A. and Elvianasti, M. 2022. KAJIAN ETNOSAINS TAPAI KETAN HIJAU MAKANAN KHAS INDRAGIRI HILIR SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI. Bio-Lectura : Jurnal Pendidikan Biologi. 9, 2 (Oct. 2022), 238-247. DOI:https://doi.org/10.31849/bl.v9i2.11563.