(1)
Rikizaputra, R.; Firda, A.; Elvianasti, M. KAJIAN ETNOSAINS TAPAI KETAN HIJAU MAKANAN KHAS INDRAGIRI HILIR SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI. BL 2022, 9, 238-247.