(1)
Afidah, M.; Nurkhasanah, L. PENGGUNAAN PENALARAN PILIHAN GANDA TES UNTUK MENGANALISIS MISKONSEPSI PADA MATERI FOTOSINTESIS DAN RESPIRASI TANAMAN. BL 2019, 6, 1-12.