RIKIZAPUTRA, R.; FIRDA, A.; ELVIANASTI, M. KAJIAN ETNOSAINS TAPAI KETAN HIJAU MAKANAN KHAS INDRAGIRI HILIR SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI. Bio-Lectura : Jurnal Pendidikan Biologi, v. 9, n. 2, p. 238-247, 25 Oct. 2022.