AFIDAH, M.; NURKHASANAH, L. PENGGUNAAN PENALARAN PILIHAN GANDA TES UNTUK MENGANALISIS MISKONSEPSI PADA MATERI FOTOSINTESIS DAN RESPIRASI TANAMAN. Bio-Lectura, v. 6, n. 1, p. 1-12, 20 May 2019.