Rikizaputra, Rikizaputra, Arlian Firda, and Mega Elvianasti. 2022. “ KAJIAN ETNOSAINS TAPAI KETAN HIJAU MAKANAN KHAS INDRAGIRI HILIR SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI”. Bio-Lectura : Jurnal Pendidikan Biologi 9 (2), 238-47. https://doi.org/10.31849/bl.v9i2.11563.