Rikizaputra, Rikizaputra, Al Khudri Sembiring, Marta Dinata, Minda Azhar, and Yohandri Yohandri. 2021. “KEMANDIRIAN DAN MOTIVASI BELAJAR BIOLOGI SISWA MENGGUNAKAN GOOGLE CLASSROOM PADA MASA PANDEMI COVID-19”. Bio-Lectura : Jurnal Pendidikan Biologi 8 (2), 158-66. https://doi.org/10.31849/bl.v8i2.7943.