Afidah, M. and Nurkhasanah, L. (2019) “PENGGUNAAN PENALARAN PILIHAN GANDA TES UNTUK MENGANALISIS MISKONSEPSI PADA MATERI FOTOSINTESIS DAN RESPIRASI TANAMAN”, Bio-Lectura, 6(1), pp. 1-12. doi: 10.31849/bl.v6i1.2680.