[1]
R. S. A. Sukarna, M. Nurkanti, and M. Halimah, “KEMAMPUAN PROBLEM SOLVING MENGGUNAKAN MODEL FLIPPED CLASSSROOM BERBANTU MEDIA KAHOOT PADA MATERI PERUBAHAN LINGKUNGAN ”, BL, vol. 9, no. 2, pp. 160-167, Oct. 2022.