[1]
R. Rikizaputra, A. Firda, and M. Elvianasti, “ KAJIAN ETNOSAINS TAPAI KETAN HIJAU MAKANAN KHAS INDRAGIRI HILIR SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI”, BL, vol. 9, no. 2, pp. 238-247, Oct. 2022.