[1]
M. Afidah and L. Nurkhasanah, “PENGGUNAAN PENALARAN PILIHAN GANDA TES UNTUK MENGANALISIS MISKONSEPSI PADA MATERI FOTOSINTESIS DAN RESPIRASI TANAMAN”, BL, vol. 6, no. 1, pp. 1-12, May 2019.