Sukarna, R. S. A., M. Nurkanti, and M. Halimah. “KEMAMPUAN PROBLEM SOLVING MENGGUNAKAN MODEL FLIPPED CLASSSROOM BERBANTU MEDIA KAHOOT PADA MATERI PERUBAHAN LINGKUNGAN ”. Bio-Lectura : Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 9, no. 2, Oct. 2022, pp. 160-7, doi:10.31849/bl.v9i2.10745.