Rikizaputra, R., A. Firda, and M. Elvianasti. “ KAJIAN ETNOSAINS TAPAI KETAN HIJAU MAKANAN KHAS INDRAGIRI HILIR SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI”. Bio-Lectura : Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 9, no. 2, Oct. 2022, pp. 238-47, doi:10.31849/bl.v9i2.11563.