(1)
Azani, M.; Basri, H. PELAKSANAAN AKAD MUDARABAH DI PT BANK RIAU KEPRI SYARIAH. J. Huk. Respublica 2022, 22.