(1)
Winstar, Y. N.; Harahap, I. Pelaksanaan Roya Atas Benda Bergerak Di Kota Pekanbaru. J. Huk. Respublica 2018, 16, 219-235.