(1)
Syawaluddin, W.; Atmam; Zulfahri. Analisis Pengaruh Pembebanan Terhadap Torka Motor Induksi Tiga Phasa Pada PLTU Tenayan Raya. SainETIn 2018, 3, 1 - 8.