(1)
Sanjaya, F. L.; Fatkrurrozak, F.; Syarifudin, S.; Wakhyudi, D. Pelatihan Perancangan Mesin Pada SMK Diponegoro Lebaksiu Kabupaten Tegal Jurusan TKRO Dengan Menggunakan Aplikasi Autodesk Inventor. DJPKM 2022, 6, 484-490.