(1)
Guntoro, G.; Fikri, M. Perancangan Aplikasi Single Sign-On Menggunakan Autentikasi Gambar. Digitalzone 2018, 9, 12-21.