BASRI, H.; AZANI, M. PELAKSANAAN AKAD RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PEKANBARU. Jurnal Gagasan Hukum, v. 1, n. 02, p. 162-176, 27 Dec. 2019.