Basri, H., and M. Azani. “PELAKSANAAN AKAD RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PEKANBARU”. Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 1, no. 02, Dec. 2019, pp. 162-76, doi:10.31849/jgh.v1i02.7697.