SYAM, F. A.; YUVI DARMAYUNATA; LUCKY LHAURA VAN FC. PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-LEARNING BERBASIS WEB DI SD IT IMAM ASY-SYAFI’I PEKANBARU. J-COSCIS : Journal of Computer Science Community Service, v. 1, n. 1, p. 13-17, 17 Jan. 2021.