WALHIDAYAT; YUHELMI; MARIZA DEVEGA; FAJRIZAL; AHSAL RYAN PRAYOGO. PENDAMPINGAN PENGURUS UNTUK PELATIHAN KEGIATAN ADMINISTRASI MASJID JANNATUL MA’WA TOBEK PANJANG. J-COSCIS : Journal of Computer Science Community Service, v. 2, n. 2, p. 157-165, 4 Jul. 2022.