(1)
Miftahur Rahmi; Yandra, A.; Herlinda, D.; Harsini, H. Bagaimana Pendidikan Demokrasi Di Rumah Pintar Pemilu ? Peningkatan Dan Pengawasan Dalam Pemilu. JOELS 2022, 1, 92-101.