Miftahur Rahmi, Yandra, A., Herlinda, D., & Harsini, H. (2022). Bagaimana Pendidikan Demokrasi di Rumah Pintar Pemilu ? Peningkatan dan Pengawasan dalam Pemilu. JOELS: Journal of Election and Leadership , 1(2), 92-101. https://doi.org/10.31849/joels.v1i2.11421