Miftahur Rahmi, Alexsander Yandra, Dwi Herlinda, and Harsini Harsini. 2022. “Bagaimana Pendidikan Demokrasi Di Rumah Pintar Pemilu ? Peningkatan Dan Pengawasan Dalam Pemilu”. JOELS: Journal of Election and Leadership 1 (2), 92-101. https://doi.org/10.31849/joels.v1i2.11421.