SELLY PUSPITA AZZAHRA; FITRI ARIYANTI ABIDIN; ERNA SUSIATI; SURYA CAHYADI. Tantangan dan Upaya Guru SMA dalam Melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh. Lectura : Jurnal Pendidikan, v. 12, n. 2, p. 108-121, 7 Aug. 2021.