(1)
Hevi Susanti; Nujanah. KOMUNIKASI VERBAL ABUSE ORANG TUA PADA REMAJA: (Studi Deskriptif Konsep Diri Remaja Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan). Niaga & Negara 1, 10, 139-151.