Ketua Penyunting (Editor in Chief)

Yalid , Universitas Lancang Kuning

Dewan Penyunting (Board of Editor)

Devie Rachmat Ali Hasan, Universitas Lancang Kuning

Muhammad Azani, Universitas Lancang Kuning

Yelia Natasha Winstar, Universitas Lancang Kuning

Adrian Faridhi, Universitas Lancang Kuning

Nabella Puspa Rani ,Universitas Lancang Kuning

Anggota Penyunting (Section Editor)

Rachmad Oky,  Universitas Lancang Kuning